Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

bebraveandhappy
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viapanizwasem panizwasem
bebraveandhappy
Szufladkowanie ludzi może Ci kiedyś przytrzasnąć palce
Sponsored post
soup-sponsored
 
 

April 25 2015

bebraveandhappy
bebraveandhappy
3289 6aeb 500
bebraveandhappy
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix

April 24 2015

bebraveandhappy

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek vialuminousfeelings luminousfeelings
bebraveandhappy
0514 0c04
Reposted fromepi epi viamissmiserable missmiserable
bebraveandhappy
bebraveandhappy
2443 af48
Reposted frommup mup viamissmiserable missmiserable
bebraveandhappy
7326 ca71
bebraveandhappy
2566 7063
Reposted fromkatalama katalama viamissmiserable missmiserable
bebraveandhappy
2157 dbda 500
Reposted fromkaraibski karaibski viamissmiserable missmiserable

March 21 2015

bebraveandhappy

March 20 2015

bebraveandhappy
6923 04ef 500
bebraveandhappy
6233 f137 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vianotnow notnow

March 10 2015

bebraveandhappy
- Co Ty we mnie widzisz?
- Cały świat. I jeszcze niebo.
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viadziubkowa dziubkowa

February 15 2015

bebraveandhappy
wdychaj wiarę, wydychaj strach.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viadziubkowa dziubkowa
8350 3e55
Reposted fromwestwood westwood viamissmiserable missmiserable

February 12 2015

bebraveandhappy
6094 d7a2
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis vianajmilej najmilej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...